fbpx

פתיחה וסגירת חברות

פתיחת חברה נועדה לאפשר לבעלי המניות- מחזיקי החברה- לבצע פעילויות עסקיות ולהרוויח מהן כשכל הפעילות הכלכלית והמשפטית מתנהלת תחת מטריית החברה ולא תחת שמם הפרטי.
בפתיחת חברה הטבות ורווחים רבים, ומצד שני- הוצאות גבוהות. תשלומי המיסים המוטלים על חברה נמוכים משמעותית מהמס על יחיד, ותשלום לביטוח לאומי לא קיים. מצד שני עלויות האחזקה וההוצאות על ניהול הכספים גבוהות.
לכן, בפתיחת חברה חשוב לקבל ייעוץ לפני ובמהלך הפתיחה וגם לבצע את כל ההליכים לפתיחת תיקים מול הרשויות בצורה מקצועית.
גם בסגירת חברה, המחייבת על פי חוק הגשה של כל הדוחות השנתיים וסגירה של כל החובות לרשויות השונות לפני סגירת התיקים והליך של פירוק חברה ברשם החברות, חשוב לסגור את כל הפינות על מנת שלא תהיינה הפתעות בהמשך הדרך.

צוות של רואי חשבון מיומנים ובעלי נסיון יוכל להקל עליכם ולקצר את התהליכים הללו ולהיות שם בשבילכם כדי לייעץ ולוודא שהכל נעשה בצורה חוקית, נכונה ובטוחה.

צור קשר

מילאו פרטים ונעמוד לשירותכם בהקדם